Δορυφορικός χάρτης πληροφοριών με χρήση του Google MapsΧρήσιμες Οδηγίες
Ο δορυφορικός χάρτης πληροφοριών δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της δορυφορική χαρτογράφησης που παρέχεται από την εταιρεία Google και το Google maps.
Ενδεχόμενα η εμφάνιση των αντικειμένων όπως: κτίρια, δρόμοι, πλατείες κλπ να μην αντιπροσωπεύει τη σημερινή χωροταξία λόγο του ότι η χαρτογράφηση από τη Google έχει γίνει κατά το έτος 2005.
Σκοπός του χάρτη είναι η παροχή πληροφοριών, για τη θέση σημαντικών σημείων σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα και προβολή πληροφοριών σημείων δημοσίου ενδιαφέροντος όπως δημόσιες υπηρεσίες, αρχαιολογικοί χώροι, εκκλησίες, παραλίες κ.α .

Για να λειτουργήσει ο χάρτης πρέπει ο φυλλομετρητής(browser) που χρησιμοποιείτε να υποστηρίζει JavaScript.

Η πλοήγηση επιτυγχάνεται σύρροντας το βελάκι του mouse στον κατάλογο στα δεξιά του χάρτη και click στις επιλογές.