ΑρχικήΧάρτης ιστότοπουΕπικοινωνία ΕλληνικάEnglish

Ιστορικό Αρχείο>Κοινότητα - Δήμος

-------Απογραφές Πληθυσμού-------------------------------
 • 1834: _  329 κάτοικοι (79 οικογένειες)
 • 1851: _  471 κάτοικοι
 • 1879: _  645 κάτοικοι (332 άρρενα, 313 Θήλεα)
 • 1889: _  765 κάτοικοι(400 άρρενα, 365 Θήλεα)
 • 1896: _  855 κάτοικοι (453 άρρενα, 402 Θήλεα)
 • 1907: _1073 κάτοικοι (550 άρρενα, 523 Θήλεα)
 • 1920: _1120 κάτοικοι (540 άρρενες, 580 θήλεις)
 • 1928: _1180 κάτοικοι (602 άρρενες, 578 θήλεις)
 • 1940: _1377 κάτοικοι (669 άρρενα, 708 θήλεα)
 • 1951: _1287 κάτοικοι
 • 1961: _1222 κάτοικοι
 • 1971: _1183 κάτοικοι
 • 1981: _1398 κάτοικοι
 • 1991: _1628 κάτοικοι
 • 2001: _1476 κάτοικοι
 • 2011: _1292 κάτοικοι
 • 2021: _1131 κάτοικοι

-------Διοικητικές Μεταβολές------------------------------

  Λιάτανη (Αττικής και Βοιωτίας)
 • 20-04-1835 Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Τανάγρας
 • ΦΕΚ 25Α - 25/10/1842 Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Τανάγρας
 • ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899 Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας
 • Λιάτανη (Βοιωτίας)
 • ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899 Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας
 • ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909 Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας
 • Λιάτανη (Αττικής και Βοιωτίας)
 • ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909 Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας
 • ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912 Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Τανάγρας και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιάτανης
 • ΦΕΚ 164Α - 03/05/1929 Ο οικισμός μετονομάζεται σε Άγιος Θωμάς
 • Άγιος Θωμάς (Αττικής και Βοιωτίας)
 • ΦΕΚ 164Α - 03/05/1929 Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Λιάτανη
 • ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943 Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας
 • Άγιος Θωμάς (Βοιωτίας)
 • ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943 Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας
 • ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997 Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Θωμά και προσαρτάται στο δήμο Οινοφύτων
 • ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010 Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Οινοφύτων και προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

-------Διατελέσαντες Πρόεδροι------------------------------
 • Παπακωνσταντίνου Αριστείδης - 1914 έως 1924
  Σύμβουλοι: Δημήτριος Σίδερης, Διομήδης Χρυσικός, Επαμεινώνδας Ανυφαντής, Ιωάννης Ανυφαντής,
  Αθανάσιος Γεωργιάδης
 • Δρακόπουλος Νικόλαος - 1925 έως 1934
  Σύμβουλοι: Γεώργιος Ι. Καβάς, Γεώργιος Σύρμας, Γεώργιος Καδέτσης, Αριστείδης Σίδερης, Βασίλειος Λαψάνης
 • Ανυφαντής Γεώργιος - 1936 - 1940
  Σύμβουλοι: Καδέτσης Ιωάννης
 • Ανυφαντής Νίκος(1954-1958)
  Σύμβουλοι: Αναστασίου Αθανάσιος (αντιπρόεδρος), Δριτσας Παναγιωτης, Καββας Ιωαννης, Κιοκιας Ιωαννης, Στερπης Αναστασιος, Συρμας Γεωργιος
 • Ανυφαντής Νίκος(1959-1964)
  Σύμβουλοι: Παπακωνσταντίνου Νικόλαος, Θεοδώρου Ευάγγελος
 • Παπαϊωάννου Νικόλαος του Αριστείδου - Θεοδώρου Χρήστος του Ιωάννου - 1964 έως 1968
  Σύμβουλοι: Ανυφαντής Νικόλαος του Επαμεινώντα, Δρακόπουλος Δημήτριος του Ιωάννου, Καδέτσης Αθανάσιος του Ιωάννου, Καββάς Ιωάννης του Γεωργίου Σιδέρης Επαμεινώντας του Αριστοτέλη
  - Έγγραφο Νομαρχίας Βοιωτίας με ανακήρυξη συνδυασμών από το ειρηνοδικείο σελίδα 1 | σελίδα 2
  - Εγγραφο Νομαρχίας με Απόφαση αποδοχής παραίτησης εκελεγέντος προέδρου Παπαϊωάννου και ανάδειξη του στη θέση του πρώτου σε αριθμό ψήφων Χρήστου Θεοδώρου. σελίδα 1 | σελίδα 2
 • Ανυφαντής Νίκος(1969-1973)
  Σύμβουλοι 1970-1973: Γεώργιος Δημ. Βρεττός, Αθανάσιος Ιωα. Καδέτσης, Νικόλαος Στυλ. Παπακωνσταντίνου, Χρήστος Β. Καββάς
 • Κωνστναντίνου Κων. Ιωάννα (δασκάλα)(διορίσθηκε 24 Σεπτεμβρίου 1974 - 1975)
  Σύμβουλοι 1974: Χρήστος Ιωαν. Θεοδώρου (αντιπρόεδρος), Δημήτριος Νικ. Δρακόπουλος, Ιωάννης Γεω. Καββάς, Γεώργιος Δημ. Βρεττός, Σπυρίδων Ιω. Παπαδιάς, Γεώργιος Περ. Βλάχος
 • Θεοδώρου Χρήστος του Ιωάννου(1975-1978)
  Σύμβουλοι: Γεώργιος Ι. Καββάς, Παναγιώτης Στεφ. Πέππας, Αθανάσιος Π. Στεργίου, Δημήτριος Κ. Θεοδώρου, Παντελής Κ. Αναστασίου, Γεώργιος Ι. Κιόκιας
 • Χρόνης Νικ. Ιωάννης(1978-1982)
  Σύμβουλοι: Γεώργιος Ι. Καββάς, Γεώργιος Αλ. Βρεττός, Γεώργιος Σπ. Δρίτσας, Χρήστος Βουγέσης, Γεώργιος Θ. Σύρμας, Αλέξανδρος Δ. Καββάς, Γεώργιος Δ. Σύρμας
 • Πέππας Αθανάσιος(1982-1986)
 • Δρίτσας Γεώργιος(1986-1990)
  Σύμβουλοι: Γεώργιος Βρετός, Νικόλαος Δρακόπουλος, Παρασκευάς Θεοδώρου, Βασίλειος Λαψάνης,
  Σπυρίδων Παπαδέδες, Γεώργιος Τσουβάλας
 • Τούντας Θεόδωρος(1990-1994)
  Σύμβουλοι: Γεώργιος Αναστασίου, Κωνσταντίνος Βρεττός, Χρήστος Βρεττός, Παρασκευάς Θεοδώρου,
  Βασίλειος Λαψάνης, , Ζώης Τερζής
 • Λαψάνης Βασίλειος (1994 - 1998)
  Σύμβουλοι: Γεώργιος Αναστασίου(αντιπρόεδρος), Ηρακλής Μοναχόπουλος, Γεώργιος Παπαδέδες, Αλέξανδρος Παπαιωάννου, Κωνσταντίνος Σίδερης, Ζώης Τερζής

-------Διατελέσαντες Δήμαρχοι-----------------------------
 • Λάμπρου Γιαννάκος, Δημαρχιακοί πάρεδροι: Γ. Μήτσης, Νάσιος Δουγέκος, Νικόλαος Παπαϊωάννου - Δήμος Τανάγρας (διορισμός 22 Ιουλίου 1856, ΦΕΚ 51/26 Σπτεμβρίου 1856)
 • Δημητρίου Αναγνώστης, Δημαρχιακοί πάρεδροι: Νικόλαος Παπαϊωάννου, Αναγνώστης Λιαμπότης, Επαμεινώντας Δημητρίου (εκ Χλεμβοτσαρίου - Ασωπία) (διορισμός 10 Αυγούστου 1860, ΦΕΚ 49/20 Οκτωβρίου 1860) - Δήμος Τανάγρας
 • Τούντας Ανδρέας - Δήμος Τανάγρας
 • Παπαϊωάννου Νικόλαος του π.Ιωάννη 1892- Δήμος Τανάγρας(εξ Αγίου Θωμά)
 • Πανούσης Ευάγγελος - Δήμος Τανάγρας
 • Τσεβάς Γεώργιος Δ. 1903 - Δήμος Τανάγρας(εκ Πύλης)
 • Γεωργιάδης Αθανάσιος 1914 - Δήμος Τανάγρας(εξ Αγίου Θωμά)
 • Δάβρης Ιωάννης 1998-2006 - Δήμος Οινοφύτων
  Σύμβουλοι από το χωριό: Παναγιώτης Γκίνης, Ζώης Τερζής, Ιωάννης Ν. Χρόνης
  Πρόεδρος τοπικού συμβουλίου: Ελένη Λουκά.
 • Θεοδωρόπουλος Γεώργιος 2007-2010 - Δήμος Οινοφύτων
  Σύμβουλοι από το χωριό: Γεώργιος Βουγέσης, Ιωάννης Γκίνης, Αργύρης Κατσιφής, Ζώης Τερζής
  Πρόεδρος τοπικού συμβουλίου: Κωνσταντίνος Καδέτσης.
 • Γεωργίου Ευάγγελος 2010-2014 Αυγουστος(εκ Σχηματαρίου)- Δήμος Τανάγρας
  Σύμβουλοι από το χωριό: Αθανάσιος Αικατερίνης(435 ψήφοι), Ιωάννης Αναστασίου(431 ψήφοι), Γεώργιος Βουγέσης(532 ψήφοι), Ιωάννης Γκίνης(501 ψήφοι), Γεώργιος Στέρπης(τούδης)(586 ψήφοι).
  Πρόεδρος τοπικού συμβουλίου: Κατσιφής Χρήστος του Βασιλείου(170 ψήφοι). Σύμβουλοι: Βουγέσης Δημοσθένης του Χρήστου(141 ψήφοι), Καββά Κική του Αθανασίου(144 ψήφοι).
 • Περγάλιας Βασίλειος 2014 Σεπτέμβριος-2019(εκ Σχηματαρίου)- Δήμος Τανάγρας
  Σύμβουλοι από το χωριό: Ιωάννης Αναστασίου(475 ψήφοι), Κωνσταντίνος Αναστασίου(404 ψήφοι), Γεώργιος Βουγέσης(452 ψήφοι), Ιωάννης Γκίνης(517 ψήφοι), Γεώργιος Στέρπης(τούδης)(-).
  Πρόεδρος τοπικού συμβουλίου: Κοκόσης Σωτήρης του Κωνσταντίνου(135 ψήφοι). Σύμβουλοι: Θεοδώρου Χρήστος του Γεωργίου(154 ψήφοι), Ταμπουρατζής Δημήτριος του Ευαγγέλου(93 ψήφοι).
 • Περγάλιας Βασίλειος 2020- 2023(εκ Σχηματαρίου)- Δήμος Τανάγρας
  Σύμβουλοι από το χωριό: Ιωάννης Αναστασίου(713 ψήφοι), Γεώργιος Βουγέσης(658 ψήφοι), Ιωάννης Γκίνης(798 ψήφοι).
  Πρόεδρος Κοινότητος: Καββά Βασιλική του Αθανασίου. Σύμβουλοι: Βέρδης Νικόλαος του Κωνσταντίνου, Κοκόσης Σωτήριος του Κωνσταντίνου, Παπαδέδες Παναγιώτης του Χρήστου, Σταμάτης Αναστάσιος του Γεωργίου.
 • Περγάλιας Βασίλειος 2024- 2029(εκ Σχηματαρίου)- Δήμος Τανάγρας
  Σύμβουλοι από το χωριό: Ιωάννης Αναστασίου του Γεωργίου(398 ψήφοι), Ιωάννης Γκίνης του Σταύρου(722 ψήφοι), Κωνσταντίνος Ψαλίδας του Γεωργίου (430 ψήφοι)
  Πρόεδρος Κοινότητος: Παπαδέδες Ευάγγελος του Γεωργίου (128 ψήφοι),Σύμβουλοι: Τσάμης Παναγιώτης (122 ψήφοι), Χρόνης Βασίλειος του Μιχαήλ(150 ψήφοι)

-------Κοινοτικές Εκλογές 1978 -----------------------------
 • Εγγεγραμμένοι..........1109
 • Ψήφισαν....................825
 • Εγγυρα......................719
 • Εδρες...........................7

Ελαβαν:

 • Χρόνης Ιωάννης του Νικολάου, 719 ψήφους, έδρες:7

-------Κοινοτικές Εκλογές 1982 -----------------------------
 • Εγγεγραμμένοι..........1197
 • Ψήφισαν....................972
 • Εγγυρα......................957
 • Εδρες...........................7

Ελαβαν:

 • Πέπας Αθανάσιος του Νικολάου, 485 ψήφους 50,68%, έδρες:5
 • Χρόνης Ιωάννης του Νικολάου, 472 ψήφους 49,32%, έδρες:2

-------Κοινοτικές Εκλογές 1986 -----------------------------
 • Εγγεγραμμένοι..........1340
 • Ψήφισαν...................1043
 • Εγγυρα.....................1032
 • Εδρες...........................7

Ελαβαν:

 • Δρίτσας Γεώργιος του Σπυρίδωνα, 452 ψήφους 43,80%, έδρες:5
 • Καββάς Αλέξανδρος του Δημητρίου, 126 ψήφους 12,21%, έδρες:0
 • Παπαδέδες Σπυρίδων του Ευθυμίου, 194 ψήφους 18,80%, έδρες:1
 • Κοκώσης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, 260 ψήφους 25,19%, έδρες:1

-------Κοινοτικές Εκλογές 1990 -----------------------------
 • Εγγεγραμμένοι..........1212
 • Ψήφισαν...................1058
 • Εγγυρα.....................1039
 • Εδρες...........................7

Ελαβαν:

 • Τούντας Θεόδωρος του Σπυρίδωνα 523 ψήφους 50,34%, έδρες:5
 • Δρίτσας Γεώργιος του Σπυρίδωνα 516 ψήφους 49,66%, έδρες:2

-------Κοινοτικές Εκλογές 1994 -----------------------------
 • Εγγεγραμμένοι..........1313
 • Ψήφισαν...................1064
 • Εγγυρα.....................1019
 • Εδρες...........................7

Ελαβαν:

 • Λαψάνης Βασίλειος του Θεοφάνος 561 ψήφους 55,05%
 • Βρεττός Κωνσταντίνος του Παντελή 458 ψήφους 44,95%

-------Δημοτικές Εκλογές 1998 Δ.Οινοφύτων--------------
 • Πληθυσμός...............9091
 • Εγγεγραμμένοι..........3765
 • Ψήφισαν...................3229
 • Εγγυρα.....................3118
 • Ακυρα/Λευκά..............111
 • Εδρες..........................17

Ελαβαν:

 • Δάβρης Ιωάννης Δημητρίου 1763 ψήφους 56,5% Εδρες:11 (Ανεξάρτητη Δημοτική Πορεία).
 • Χρόνης Ιωάννης Νικολάου 1355  ψήφους 43,5%  Εδρες:6 (Δημοτική Ενωτική Πρωτοβουλία).

-------Δυναμη Εκλογικού Σώματος 2002--------------------
 • Αγιος Θωμάς.......1253
 • Κλειδί..................412
 • Οινόφυτα............2581
 • Σύνολο...............4246

-------Δημοτικές Εκλογές 2002 Δ.Οινοφύτων--------------
 • Πληθυσμός..............8195
 • Εγγεγραμμένοι.........4398
 • Ψήφισαν..................3933  (Α' Κυριακή),  3812 (Β΄Κυριακή)
 • Εγγυρα...................3781  (Α' Κυριακή),  3644 (Β΄Κυριακή)
 • Ακυρα/Λευκά............152  (Α' Κυριακή),   168 (Β΄Κυριακή)

Ελαβαν: (Α' Κυριακή)

 • Δάβρης Ιωάννης Δημητρίου:1397 ψήφους,36,90% Εδρες:3 (Ανεξάρτητη Δημοτική Πορεία).
 • Τερζής Ζώης Πέτρου: 949 ψήφους,25,10%, Εδρες:2 (Ανοικτοί Ορίζοντες Οινοφύτων).
 • Χρόνης Ιωάννης Νικολάου:761  ,20,10% Εδρες:2 (Δημοτική Ενωτική Πρωτοβουλία).
 • Σκλιάς Δημήτριος Σταύρου:674  ψήφους,17,80% Εδρες:2(Εργα Πρόοδος).

Ελαβαν: (B' Κυριακή)

 • Δάβρης Ιωάννης Δημητρίου:1999 ψήφους, 54,90% Εδρες:11 (Ανεξάρτητη Δημοτική Πορεία).
 • Τερζής Ζώης Πέτρου: 1645 ψήφους, 45,10%, Εδρες:2 (Ανοικτοί Ορίζοντες Οινοφύτων).

-------Δημοτικές Εκλογές 2006 Δ.Οινοφύτων--------------
 • Συμμετοχή...............90,03%
 • Εγγεγραμμένοι..........4616
 • Ψήφισαν...................4156
 • Εγγυρα....................4010
 • Ακυρα/Λευκά.............146
 • Εδρες.........................17

Ελαβαν:

 • Θεοδωρόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη 2438 ψήφους 60,80% Εδρες:10 (Νέα Πόλη Νέα Αποψη).
 • Δάβρης Ιωάννης του Δημητρίου 1572 ψήφους 39,20% Εδρες:7 (Ανεξάρτητη Δημοτική Πορεία).

Στον Αγιο Θωμά οι δύο συνδυασμοί έλαβαν:

Εκλογικό Κέντρο

184

Ποσοστό

185

Ποσοστό

186

Ποσοστό

Σύνολο

Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Αποχή
Ακυρα
Λευκά
Εγγυρα

Δάβρης
Θεοδωρόπουλος

406
347
59
14
0
333

107
22614,53%
4,03%32,13%
67,87%

420
360
60
22
2
336

116
22014,29%
6,67%34,52%
65,48%

424
365
59
4
2
359

139
22013,92%
1,64%38,72%
61,28%

1250
1072
178
40
4
1028

362
666

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης

-------Δημοτικές Εκλογές 2010 Δ.Τανάγρας---------------
 • Πληθυσμός..............25000
 • Εγγεγραμμένοι.........14208
 • Ψήφισαν..................11372  (Α' Κυριακή),  9742 (Β΄Κυριακή)
 • Εγγυρα...................10870  (Α' Κυριακή),  9325 (Β΄Κυριακή)
 • Ακυρα/Λευκά............502  (Α' Κυριακή),   417 (Β΄Κυριακή)

Ελαβαν: (Α' Κυριακή)

 • Τανάγρα Ιστορικός, Σύγχρονος Ανθρώπινος Δήμος(Γεωργίου Ευάγγελος του Παρασκευά) 5427 ψήφους,49,93%, Εδρες:7
 • Ανεξάρτητη Δημοκρατική Ενωση Δήμου Τανάγρας (Κυριάκου Παναγιώτης του Νικολάου) 4230 ψήφους,38,91%, Εδρες:5.
 • Ανεξάρτητος Δήμος ο Δήμος στους Πολίτες (Μαυράκης Λάζαρος του Γεωργίου) 738 ψήφους, 6,79%, Εδρες:1.
 • Λαική Συσπείρωση Δήμου Τανάγρας (Ξένος Ευάγγελος του Παναγή) 475 ψήφους, 4,37%, Εδρες:0.

αποτελεσματα εκλογων 2010

Ελαβαν: (B' Κυριακή)

 • Τανάγρα Ιστορικός, Σύγχρονος Ανθρώπινος Δήμος(Γεωργίου Ευάγγελος του Παρασκευά) 5086 ψήφους,54,54%
 • Ανεξάρτητη Δημοκρατική Ενωση Δήμου Τανάγρας (Κυριάκου Παναγιώτης του Νικολάου) 4239 ψήφους,43,61%.

αποτελεσματα εκλογων 2010-------Δημοτικές Εκλογές 2014 Δ.Τανάγρας---


A Κυριακή

dimotikes ekloges


Β Κυριακή

dimotikes ekloges-------Δημοτικές Εκλογές 2019 Δ.Τανάγρας---

dimotikes ekloges

-------Δημοτικές Εκλογές 2023 Δ.Τανάγρας---

Αποτελεσματα δημοτικων Εκλογων στον Δημος Ταναγρας Οκτωβριος 2023

 
     

1999-2023, Ομάδα Ανάδειξης Αγίου Θωμά, Επικοινωνία agios