ΑρχικήΧάρτης ιστότοπουΕπικοινωνία ΕλληνικάEnglish

Ιστορικό Αρχείο>Εγγραφα

--------------------------------------------------------

πατηστε για μεγενθυση
Το κείμενο προέρχεται από επιστολή του Γεωργίου Σκουρτανιώτη προς τον Κωλέτη το 1832. Καταγράφει βαθμούς και μερίδες φαγητού που θα χρειασθούν οι στρατιώτες του.
Στον κατάλογό περιλμβάνονται και οι παρακάτω στρατιώτες από τη Λιάτανη:

  • Σπύρος Αθανασίου
  • Αναγνώστης Βουγέσης
  • Μήτρος Κοκόσης
  • Ιωάννης Νικολάου


Πηγή: Ακαδημία Αθηνών
----------------------------------------------------------

1832. Διαμαρτυρία κατοίκων επαρχίας Θηβών για την εκμετάλευση της κτηματικής περιουσίας. Ακολουθούν τα ονόματα των κατοίκων της Λιάτανης που υπογράφουν το έγγραφο.

πατηστε για μεγενθυση πατηστε για μεγενθυση πατηστε για μεγενθυση

Πηγή: Γενικά Αρχεία Κράτους. Το έγγραφο είναι ευγενική χορηγία του Αθανασίου Χ. Κυριάκου, τ. γραμματέα της κοινότητας Κλειδίου.
--------------------------------------------------------------

1842. Θήβα 19 Μαρτίου. Περί καταπατουμένων εθνικών κτημάτων. Έκθεση του οικονομικού επιτρόπου Θηβών Η.Γ. Γκίκα προς την των οικονομικών βασιλική γραμματεία της επικρατείας. Αφορά διαμάχη κατοίκων της Λιάτανης και των Χαλίων σχετικά με καταπάτηση εθνικών γαιών.

πατηστε για μεγενθυση πατηστε για μεγενθυση πατηστε για μεγενθυση πατηστε για μεγενθυση

Πηγή: Γενικά Αρχεία Κράτους.


------------------------------------

πατηστε για μεγενθυση πατηστε για μεγενθυση
1874. Απόσπασμα του νόμου περί διάθεσης και διανομής εθνικής γης 18 Ιουλίου 1874 και αίτηση το Ευθ. Π Παπαδέδε για πρόσκτηση γαιών του δημοσίου στις θέσεις Τσακάλι (1 στρέμα), Σουλουνάρθι(2 στρέμματα), Μεντίτι(1 στρέμα).

υπογράφει ως : Δένδες Παν. π.Δένδες αγράμματος
εν Χλεμποτάρι τη 11 Φεβρουαρίου 1874 και ο δήμαρχος Αναγνώστης Δημητρίου(δυσδιάκριτο) βεβαιώνει την ταυτότητα.
Στην αίτηση διακρίνεται και η σφραγίδα του δήμου Τανάγρας κάτω αριστερά

Ευγενική χορηγία: Λεμονιά Σπυρίδωνος Παπαδέδε-----------------------------------------------------------------

                        

Από το παραπάνω έγγραφο ταυτότητας, διαπιστώνουμε ότι το 1949 λειτουργούσε στον Αγιο Θωμά, σταθμός χωροφυλακής με Διοικητή τον Ανθυπασπιστή Γεωργάκη. Παρατηρείστε ότι η γυναίκα υπογράφει την ταυτότητά της ως 'Αγράματη'.

------------------------------------------------------------

πατηστε για μεγενθυση  πατηστε για μεγενθυση

Δελτία Ταυτότητος. Αριστερά: Αφροδίτη συζυγος Σπυρίδωνος Παπαμήτρου, εκδοθέν στον Αγιο θωμά στις 13 Μαϊου 1943/ Δεξιά: Ιωάννης Ζωγράφος του Αθανασίου, γεννημένος στον Αγιο Θωμά το 1904, εκδοθέν στον Αυλώνα ρο 1944.
Ευγενική χορηγία Αθανασίου Χρ. Κυριάκου εκ Κλειδίου

--------------------------------------------------------------

1956
Πιστοποιητικό εφέδρου του Νομού Βοιωτίας.
Χορηγήθηκε στον Νικόλαο Γκίκα του Γεωργίου στις 3 Μαΐου 1956.

Αρχείο Βασίλη Γκίκα

 

 

 

 

 
-----------------------------------------------------------------

Τον Ιανουάριο του 1989 γίνεται προσπάθεια έκδοσης φύλλου τοπικής εφημερίδας με την επωνυμία 'Αγιος Θωμάς - Λιάτανη'
Εκδότης είναι η Κοινότητα Αγίου Θωμά και υπεύθυνος για το νόμο ο Ιωάννης Στεργίου(δάσκαλος). Το φύλλο τυπώνεται από τις γραφικές τέχνες μάρκου Μαμάκου στη Θήβα.
Η εφημερίδα εκδίδει μόλις 7 φύλλα, 4 από τα οποία παρατίθενται.
To 3o & 7o φύλλο της εφημερίδας αποτελούν ευγενική χορηγία του Αθανασίου Χ. Κυριάκου, τ. γραμματέα της κοινότητας Κλειδίου.

πατηστε για μεγενθυση

   Φύλλο 3:   σελίδα 1  | σελίδα 2  | σελίδα 3  | σελίδα 4 

πατηστε για μεγενθυση πατηστε για μεγενθυση πατηστε για μεγενθυση πατηστε για μεγενθυση

   Φύλλο 4 σελίδα 1             Φύλλο 5 σελίδα 1            Φύλλο 6 σελίδα 1             Φύλλο 7 σελίδα 1
   Φύλλο 4 σελίδα 2             Φύλλο 5 σελίδα 2            Φύλλο 6 σελίδα 2             Φύλλο 7 σελίδα 2
   Φύλλο 4 σελίδα 3             Φύλλο 5 σελίδα 3            Φύλλο 6 σελίδα 3             Φύλλο 7 σελίδα 3
   Φύλλο 4 σελίδα 4             Φύλλο 5 σελίδα 4            Φύλλο 6 σελίδα 4             Φύλλο 7 σελίδα 4
                                           Φύλλο 5 σελίδα 5                                                    Φύλλο 7 σελίδα 5
                                           Φύλλο 5 σελίδα 6                                                    Φύλλο 7 σελίδα 6

----------------------------------------------------------------------------

πατηστε για μεγενθυση

πατηστε για μεγενθυση

Απόσπασμα από πρακτικό 15/1990 συνεδρίασης του Κοινοτικού Συμβουλίου με Αριθμό Απόφασης 75/1990.

Περίληψη: Παραχώρηση αίθουσας υπογείου Κοινοτικού Καταστήματος για χρήση στο Πνευματικό Κέντρο - Στέκι Νεολαίας Αγίου Θωμά.

-----------------------------------------------------------

πατηστε για μεγενθυση

Στις 3 Δεκεμβρίου 1989 ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία Πνευματικό Κέντρο Νεολαίας Αγίου Θωμά και έδρα τον Αγιο Θωμά. Η δράση του κέντρου διακόπηκε μετά από 3 χρόνια λειτουργίας, χωρίς ποτέ να γίνει διακοπή του συλλόγου από το δημόσιο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Θηβών.
Σελίδες Καταστατικού
     Σελίδα 1η
     Σελίδα 2η
     Σελίδα 3η
     Σελίδα 4η
     Σελίδα 5η
     Σελίδα 6η
     Σελίδα 7η
     Σελίδα 8η
     Σελίδα 9η
     Σελίδα 10η
     Σελίδα 11η

Αποφάσεις δημοσιευμένες σε ΦΕΚ

ΦΕΚ 360 -1976. Προεδρικό Διάταγμα για μετονομασία θέσεων της Βοιωτία και του Αγ. Θωμά: Καλι(κ)ούλι σε Καλιακούδα, Ρεσπηλιά Ρ. σε Σπηλιά Ρ., Γκομοράδεζα σε Αρμακά, Κούνι σε Κούνια, Κουλουμπρίζα σε Καλομοίρα, Μπρέστρι σε Χαλάζι, Ντρέθι σε Στεφάνι - το φεκ σε pdf

ΦΕΚ 289 -1977. Προεδρικο Διάταγμα περί προαγωγής Σχολείων. Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά από 3θέσιο σε 4θέσιο σελίδα1

ΦΕΚ 138Δ -1978. Περί κηρύξεως ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής εκτάσεως 9 στρεμάτων στη θέση Τσούκα, της Κοινότητος Αγίου Θωμά του Νομού Βοιωτίας -το ΦΕΚ σε pdf

ΦΕΚ 606Δ -1978. Περί χαρακτηρισμού που συνδέει τα Οινόφυτα με την 32α επαρχιακή οδό (Αγιος Θωμάς - Οινόη) ως πρωτεύουσας κοινοτικής στο Νομό Βοιωτίας -το ΦΕΚ σε pdf

ΦΕΚ 190 -1979. Προεδρικό Διάταγμα περί προαγωγής Σχολείων. Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά από 4θέσιο σε 5θέσιο σελίδα1

ΦΕΚ 653 -1981. Περί κηρύξεως ως αναδασωτέας εκτάσεως 4 στρεμάτων στη θέση Σπηλιά, της Κοινότητος Αγίου Θωμά του Νομού Βοιωτίας σελίδα1 | σελίδα 2

ΦΕΚ 921 -1986. Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού ΑΓ. ΘΩΜΑΣ, του Νομού Βοιωτίας σελίδα1 | σελίδα 2

ΦΕΚ 679 -1988. Περί κηρύξεως ως αναδασωτέας εκτάσεως 50 στρεμάτων στη θέση Πάτημα, της Κοινότητος Αγίου Θωμά του Νομού Βοιωτίας σελίδα1

ΦΕΚ 740 -1989. Ανάθεση διαχείρισης Κρατικού Παιδικού Σταθμού Αγίου Θωμά στην Τράπεζα της Ελλάδος σελίδα1 | σελίδα 2

ΦΕΚ 159 -1990. Σύσταση ιδίου Νομικού Προσώπου με το όνομα ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓ. ΘΩΜΑ, στην Κοινότητο Αγίου Θωμά του Νομού Βοιωτίας σελίδα1

ΦΕΚ 1171 -1992. Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 50 στρ. στη θέση ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ περιφέρειας κοινότητος Αγίου Θωμά Ν. Βοιωτίας σελίδα1 | σελίδα 2

ΦΕΚ 994 -1994. Σύσταση ιδίου Νομικού Προσώπου με το όνομα: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓ. ΘΩΜΑ στην κοινότητα Αγίου Θωμά Βοιωτίας σελίδα1 | σελίδα 2

ΦΕΚ 157 -1995. Τροποποίηση της Οικ. 3591 απόφασης του Νομάρχη Βοιωτίας που αφορά τον καθορισμό ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Αγίου Θωμά Ν. Βοιωτίας σελίδα1 | σελίδα 2

ΦΕΚ 378Δ -1998. Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης Ε=2208 τετρ. μέτρων στη θέση Αγιος Γεώργιος κοιν. Αγίου Θωμά Βοιωτίας -το ΦΕΚ σε pdf

ΦΕΚ 424ΑΑΠ -2009. Ειδοποίηση συμπληρωματικής παρακατάθεσης περί απαλλοτριωθέντων ακινήτων για την κατασκευή του έργου: Βελτίωση υφισταμένης οδού και Παράκαμψη Αγ. Θωμά - Κλειδίου (χ.θ. 3,8?7,7) -το ΦΕΚ σε pdf

ΦΕΚ 439Δ -2016. Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 1,257 στρ., στη θέση Σημαία Τ.Κ. Αγ. Θωμά Δ.Ε. Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας Π.Ε. Βοιωτίας. -το ΦΕΚ σε pdf

     

2019, Ομάδα Ανάδειξης Αγίου Θωμά, Επικοινωνία agios