ΑρχικήΧάρτης ιστότοπουΕπικοινωνία ΕλληνικάEnglish

Μετανάστευση

Η είσοδος στον 20ο αιώνα βρίσκει τη χώρα σε δεινή οικονομική κατάσταση, αποτέλεσμα της οποίας είναι η μετανάστευση μεγάλου εργατικού δυναμικού. Μεταξύ των μεταναστών και αρκετοί Λιαταναίοι οι οποίοι αναζητούν καλύτερη ζωή στις νέες χώρες. Κύριος τόπος μετανάστευσης η Αμερική.

Λιαταναίοι μετανάστες

 • Βουγέσης Αναστάσιος(αριθμός επιβίβασης:1). Είναι άγαμος, 27 ετών. Αναχωρεί από τον Πειραιά με το πλοίο Θεμιστοκλής και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 12 Οκτωβρίου 1912.
 • Βουγέσης Χρήστος(αριθμός επιβίβασης:39). Είναι άγαμος, 27 ετών. Αναχωρεί από τον Πειραιά με το πλοίο Αθήναι και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 27 Σεπτεμβρίου 1909.
 • Βρεττής Νικόλαος(αριθμός επιβίβασης:23). Είναι άγαμος, 17 ετών. Αναχωρεί από τον Πειραιά με το πλοίο Θεσσαλονίκη(Thessaloniki) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 16 Μαίου 1914.
 • Βρετός Αθανάσιοςς(αριθμός επιβίβασης:15). Είναι άγαμος, 19 ετών. Αναχωρεί από τη Χάβρη με το πλοίο Λα Τουρέν(La tourain) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 29 Απριλίου 1913.
 • Βρετός Β. Γεώργιος(αριθμός επιβίβασης:10). Ετος γέννησης:1885. Είναι άγαμος, 25 ετών. Αναχωρεί από το Τριέστι Ιταλίας με το πλοίο Ουλτόνια(Ultonia) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 15 Σεπτεμβρίου 1910.
 • Βρετός Γεώργιος(αριθμός επιβίβασης:5). Είναι έγγαμος, 25 ετών. Αναχωρεί από το Τριέστι Ιταλίας με το πλοίο Ουλτόνια(Ultonia) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 15 Σεπτεμβρίου 1910.
 • Βρετός Δημήτριος(αριθμός επιβίβασης:3). Είναι άγαμος, 22 ετών. Αναχωρεί από τη Πάτρα με το πλοίο Λάουρα(Laura) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 7 Σεπτεμβρίου 1909.
 • Βρετός Μιλτιάδης(αριθμός επιβίβασης:22). Είναι άγαμος, 19 ετών. Αναχωρεί από τη Πάτρα με το πλοίο Αλις(Alice) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 13 Φεβρουαρίου 1910.
 • Βρετός Μιλτιάδης(αριθμός επιβίβασης:8). Είναι άγαμος, 19 ετών. Αναχωρεί από τη Πάτρα με το πλοίο Μάρθα Ουάσιγκτον(Martha Washington) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 13 Φεβρουαρίου 1910.
 • Βρετός Νικόλαος(αριθμός επιβίβασης:). Γεννήθηκε το 1897 και είναι άγαμος, 17 ετών. Αναχωρεί από τον Πειραιά με το πλοίο Θεσσαλονίκη και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης το 1914.
 • Βρετός Πολυνίκης(αριθμός επιβίβασης:28). Είναι έγγαμος, 40 ετών. Αναχωρεί από τη Πάτρα με το πλοίο Μάρθα Ουάσιγκτον(Martha Washington) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις Φεβρουαρίου 1910.
 • Γεωργιάδης Παύλος(αριθμός επιβίβασης:1). Είναι άγαμος, 25 ετών. Ετος γέννησης 1885. Αναχωρεί από το Ναύπλιο με το πλοίο Σαν Τζιορτζιο(San Giorgio) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 29 Σεπτεμβρίου 1910.
 • Γκίκας Κωνσταντίνος(αριθμός επιβίβασης:5). Είναι άγαμος, 18 ετών. Αναχωρεί από τον Πειραιά με το πλοίο Θεσσαλονίκη(Thessaloniki) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 16 Μαίου 1914.
 • Δρακόπουλος Γεώργιος(αριθμός επιβίβασης:2). Είναι άγαμος, 25 ετών. Αναχωρεί από το Ναύπλιο με το πλοίο Σαν Τζιορτζιο(San Giorgio) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 2 Αυγούστου 1910.
 • Ζωίτσης Κώστας(αριθμός επιβίβασης:8). Είναι άγαμος, 20 ετών. Αναχωρεί από το Τριέστι Ιταλίας με το πλοίο Ουλτόνια(Ultonia) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 22 Νοεμβρίου 1909.
 • Θεοδώρου Γεώργιος(αριθμός επιβίβασης:).25 ετών. Γεννήθηκε το 1884 Αναχωρεί από τον Πειραιά με το πλοίο Πατρίς και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 15 Σεπτεμβρίου 1910.
 • Καβάς Αναστάσιος (Casas Anastasios)(αριθμός επιβίβασης:29). Είναι άγαμος, 19 ετών. Αναχωρεί από τη Μασαλία(Marseilles) με το πλοίο Γερμανία(Germania) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 14 Αυγούστου 1910.
 • Καβάς Αντώνιος(αριθμός επιβίβασης:4). Είναι έγγαμος, 30 ετών. Αναχωρεί από το Τριέστι Ιταλίας με το πλοίο Ουλτόνια(Ultonia) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 15 Σεπτεμβρίου 1910.
 • Καβάς Αριστείδης(αριθμός επιβίβασης:5). Είναι έγγαμος, 29 ετών. Αναχωρεί από τον Πειραιά με το πλοίο Θεμιστοκλής και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 21 Οκτωβρίου 1910.
 • Καβάς Γεώργιος(αριθμός επιβίβασης:1). Είναι άγαμος, 25 ετών. Αναχωρεί από το Τριέστι Ιταλίας με το πλοίο Ουλτόνια(Ultonia) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 15 Σεπτεμβρίου 1910.
 • Καβάς Δημήτριος(αριθμός επιβίβασης:15). Είναι έγγαμος, 42 ετών. Αναχωρεί από τη Χάβρη(Havre) με το πλοίο Σικάγο(Chicago) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 23 Σεπτεμβρίου 1913.
 • Καβάς Δημήτριος(αριθμός επιβίβασης:5). Είναι έγγαμος, 37 ετών. Αναχωρεί από τη Πειραιά με το πλοίο Αθήναι(Athinai) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 12 Ιανουαρίου 1915.
 • Καβάς Περικλής(αριθμός επιβίβασης:25). Είναι έγγαμος, 38 ετών. Αναχωρεί από τη Χάβρη με το πλοίο Σικάγο(Chicago) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 30 Αυγούστου 1910.
 • Καδέτσης Αθανάσιος(αριθμός επιβίβασης:22). Είναι έγγαμος, 39 ετών. Αναχωρεί από το Ναύπλιο με το πλοίο Σαν Τζιορτζιο(San Giorgio) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 29 Σεπτεμβρίου 1910.
 • Καδέτσης Αναστάσιος(αριθμός επιβίβασης:9). Είναι άγαμος, 22 ετών. Αναχωρεί από τη Πάτρα με το πλοίο Μάρθα Ουάσιγκτον(Martha Washington) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 13 φεβρουαρίου 1910.
 • Καδέτσης Σπύρος(αριθμός επιβίβασης:25). Είναι άγαμος, 19 ετών. Αναχωρεί από το Τριέστι Ιταλίας με το πλοίο Ουλτόνια(Ultonia) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 13 Φεβρουαρίου 1910.
 • Κατερίνης Θεόδωρος(αριθμός επιβίβασης:13). Έτος γέννησης 1883. Είναι έγγαμος, 27 ετών. Αναχωρεί από το Τριέστι Ιταλίας με το πλοίο Ουλτόνια(Ultonia) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 15 Σεπτεμβρίου 1910.
 • Κιόκιας Αλέκος(αριθμός επιβίβασης:6). Ετος γέννησης: 1881. Είναι έγγαμος, 29 ετών. Αναχωρεί από το Τριέστι Ιταλίας με το πλοίο Ουλτόνια(Ultonia) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 15 Σεπτεμβρίου 1910.
 • Κιόκιας Π. Ιωάννης(αριθμός επιβίβασης:4). Είναι έγγαμος, 30 ετών. Αναχωρεί από το Τριέστι Ιταλίας με το πλοίο Ουλτόνια(Ultonia) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 15 Σεπτεμβρίου 1910.
 • Κοκόσης Αθανάσιος(αριθμός επιβίβασης:8). Νυμφευμένος 30 ετών το 1910. Αναχωρεί από Πάτρα με το πλοίο Πατρίς.
 • Κοκόσης Θεοχάρης(αριθμός επιβίβασης:). 20 ετών το 1910. Αναχωρεί από Πάτρα με το πλοίο Αλικη(Alice) Γεννήθηκε το 1890
 • Κοκόσης Μαρίνης(αριθμός επιβίβασης:). Είναι έγγαμος, 52 ετών. Γεννήθηκε το 1895
 • Κοκόσης Μιχάλης(αριθμός επιβίβασης:12). 20 ετών το 1910. Αναχωρεί με το πλοίο Konigin Luise 23 Σεπτεμβρίου 1910 Γεννήθηκε το 1890
 • Κολιομάρης Δήμος(αριθμός επιβίβασης:25). Είναι έγγαμος, 25 ετών. Αναχωρεί από το Ναύπλιο με το πλοίο Σαν Τζιορτζιο(San Giorgio) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 29 Σεπτεμβρίου 1910.
 • Κοντογιάννης Αθανάσιος(αριθμός επιβίβασης:26). Είναι έγγαμος, 34 ετών. Αναχωρεί από τον Πειραιά με το πλοίο Αθήνα(Athinai) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 27 Σεπτεμβρίου 1909.
 • Κουτός(Κοντός) Σταύρος(αριθμός επιβίβασης:28). Είναι έγγαμος, 38 ετών. Αναχωρεί από το Ναύπλιο με το πλοίο Σαν Τζιορτζιο(San Giorgio) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 29 Σεπτεμβρίου 1910.
 • Λαψάνης Γεώργιος(αριθμός επιβίβασης:2). Είναι έγγαμος, 40 ετών. Αναχωρεί από το Τριέστι Ιταλίας με το πλοίο Ουλτόνια(Ultonia) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 15 Σεπτεμβρίου 1910.
 • Λαψάνης Βασίλειος(αριθμός επιβίβασης:3). Είναι έγγαμος, 30 ετών. Αναχωρεί από το Τριέστι Ιταλίας με το πλοίο Ουλτόνια(Ultonia) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 15 Σεπτεμβρίου 1910.
 • Λιάτης ΓεώργιοςΕίναι άγαμος, 24 ετών. Είναι επιβάτης του πλοίου Αλκαντάρα (ALCANTARA) που φθάνει στη Αργετινή (Μποένος Αϊρες) στις 2 Απριλίου 1928.
 • Μαρίνης Ιωάννης(αριθμός επιβίβασης:11). Ετος γέννησης: 1876. Είναι έγγαμος, 34 ετών. Αναχωρεί από το Τριέστι Ιταλίας με το πλοίο Ουλτόνια(Ultonia) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 15 Σεπτεμβρίου 1910.
 • Μαρτάκης Νικόλαος(αριθμός επιβίβασης:9). Ετος γέννησης: 1882. Είναι έγγαμος, 28 ετών. Αναχωρεί από Πάτρα με το πλοίο Ατλάντα(Atlanta) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 24 Σεπτεμβρίου 1910.
 • Μίχας Αθανάσιος(αριθμός επιβίβασης:2). Είναι άγαμος, 22 ετών. Αναχωρεί από τη Πάτρα με το πλοίο Ερνυ(Erny) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 20 Δεκεμβρίου 1905.
 • Μίχας Χρήστος(αριθμός επιβίβασης:26). Είναι έγγαμος, 38 ετών. Αναχωρεί από το Ναύπλιο με το πλοίο Σαν Τζιορτζιο(Erny) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 29 Σεπτεμβρίου 1910.
 • Μίχος(Μίχας) Κωνσταντίνος(αριθμός επιβίβασης:17). Είναι άγαμος, 18 ετών. Αναχωρεί από τη Πάτρα με το πλοίο Λάουρα(Laura) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 7 Σεπτεμβρίου 1909.
 • Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος(αριθμός επιβίβασης:29). Είναι έγγαμος, 34 ετών. Αναχωρεί από τη Χάβρη με το πλοίο Σικάγο(Chicago) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 30 Αυγούστου 1910.
 • Παπαδέδες Ξενοφών(αριθμός επιβίβασης:5). Είναι άγαμος, 20 ετών. Αναχωρεί από τον Πειραιά με το πλοίο Πατρίς και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 17 Ιουνίου 1912.
 • Παπαδημητρίου Μιλτιάδης(αριθμός επιβίβασης:28). Είναι έγγαμος, 41 ετών. Αναχωρεί από τον Πειραιά με το πλοίο Αθήνα(Athinai) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 27 Σεπτεμβρίου 1909.
 • Παπαμήτρου Αναστάσιος(αριθμός επιβίβασης:26). Είναι έγγαμος, 38 ετών. Αναχωρεί από το Ναύπλιο με το πλοίο Σαν Τζιορτζιο(San Giorgio) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 29 Σεπτεμβρίου 1910.
 • Παπαμήτρου Αντ. Χρήστος(αριθμός επιβίβασης:25). Είναι έγγαμος, 25 ετών. Αναχωρεί από τη Νάπολη με το πλοίο Konigin Luise και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 23 Σεπτεμβρίου 1910.
 • Σιαμπάνης Αλέκος(αριθμός επιβίβασης:17). Είναι έγγαμος, 30 ετών. Αναχωρεί από τον Πειραιά με το πλοίο Γαλλία(Gallia) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 19 Απριλίου 1907.
 • Σίδερης Κώστας(αριθμός επιβίβασης:29). Είναι έγγαμος, 33 ετών. Αναχωρεί από τον Πειραιά με το πλοίο Πατρίς και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 23 Νοεμβρίου 1910.
 • Σίδερης Σπυρίδων(αριθμός επιβίβασης:18). Είναι έγγαμος, 24 ετών. Αναχωρεί από τον Πειραιά με το πλοίο Θεμιστοκλής και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 12 Οκτωβρίου 1912.
 • Τσάδαρης Ηλίας(αριθμός επιβίβασης:12). Είναι άγαμος, 19 ετών. Αναχωρεί από τον Πειραιά με το πλοίο Πατρίς(Patris) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 27 Ιουλίου 1912.
 • Τσάμης Γεώργιος(αριθμός επιβίβασης:). Είναι άγαμος, 17 ετών. Αναχωρεί από τον Πειραιά με το πλοίο Θεμιστοκλής και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 20 Μαϊου 1914.
 • Χρόνης Ηρακλής(αριθμός επιβίβασης:7). Είναι έγγαμος, 35 ετών. Αναχωρεί από το Τριέστι Ιταλίας με το πλοίο Ουλτόνια(Ultonia) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 15 Σεπτεμβρίου 1910.

Πηγή: Αρχείο μετανάστευσης ΗΠΑ - Νησί Ελις(Elis Island File)

     

2007 - 2021, Ομάδα Ανάδειξης Αγίου Θωμά, Επικοινωνία agios